Ακρίτα 63 & Πινδάρου 37, Καλαμάτα, 27210 89434, [email protected]

Πόρτες – Παράθυρα

ΔΙΠΛΗ 16

Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας

Πόρτες Αλουμινίου Ασφαλείας

Πόρτες Αλουμινίου Ασφαλείας

Κεντρική Είσοδος

Κεντρική Είσοδος

Πόρτες Εσωτερικές

Πόρτες Εσωτερικές

Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα

Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα

Μεταλλικές Πόρτες

Μεταλλικές Πόρτες


Χαρακτηριστικά:

koufomata_icons


Μπαλκονόπορτες, παράθυρα και πόρτες εσωτερικές και εξωτερικές για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με πιστοποιημένες προδιαγραφές.

  • Πιστοποίηση για πυραντοχή.
  • Πιστοποίηση για αντιδιάρρηξη
  • Πιστοποίηση θερμικής αγωγιμότητας.
  • Πιστοποίηση για αεροδιαπερατότητα.
  • Πιστοποίηση για υδατοστεγανότητα.
  • Πιστοποίηση για αντοχή σε ανεμοπίεση.
  • Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρησης ποιότητας ISO 9001

 

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Νόμος του Κράτους είναι πλέον το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», η προκήρυξη του οποίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 2 Μαρτίου 2017 και το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο ΦΕΚ αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος, καθώς και όλα τα παραρτήματα με τα απαραίτητα υποδείγματα για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στο πρόγραμμα.
Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, «το Πρόγραμμα με τίτλο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» έχει στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.»
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 292,18 εκ. € (248,06 εκ. ευρώ από το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- και ενδεχομένως και 44,12 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα).

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το ΦΕΚ με την προκηρυξη του προγράμματς, τον οδηγό και όλα τα παραρτήματα.